Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek problémov mi stačí napísať e-mail na: peter@autoritativnyweb.sk

 

 

Firemné údaje:

Akontax, s.r.o.Alexandra Rudnaya 2556/20010 01, Žilina

IČO: 44 639 678DIČ: 202 277 9154IČ DPH: SK2022779154

Zodpovedná osoba: Peter Chodelka

E-mail: peter@autoritativnyweb.sk alebo chodelka@gmail.com

Telefonné číslo: 00420 773 094 205

 

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK3583300000002700403221Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava